Friday, 18 January, 2019

Daily Archives: March 24, 2017

Vizitë shoqërore në Fushë Kosovë

IMG_5188

Nxënësit e klasave të pesta vizituan çerdhen e fëmijëve të themeluar nga organizata “The Ideas Partnership” në Fushë Kosovë. Kjo vizitë hyn në vazhdën e vizitave dhe aktiviteteve që janë ndërmarrë dhe do të ndërmerren në kuadër të projektit “Kosovision Contest”. Kësaj radhe, qëllimi i vizitës ishte shoqërimi i nxënësve tonë me fëmijët e çerdhes. Kjo u realizua përmes  leximit ... Read More »