Tuesday, 19 February, 2019

Daily Archives: February 21, 2017

Vizitë në Fushë Kosovë, në kuadër të projektit Kosovision Contest

Më datë 15.2.2017, klasat e pesta realizuan një vizitë në Fushë Kosovë. Kjo vizitë hyn në kuadër të projektit Kosovision Contest, si aktivitet i parë i tij. Qëllimi i vizitës ishte dërgimi i këpucëve të grumbulluara nga nxënësit e shkollës për fëmijë dhe familje që kanë nevojë për to. Këta fëmijë gjendeshin në kopshtin e fëmijëve në kuadër të organizatës ... Read More »