Tuesday, 19 February, 2019

Daily Archives: February 8, 2017

ACT – Think Workshops

DSC_0030

Në vazhdën e bashkëpunimit të shkollës me Institucionet e Arsimit të Lartë brenda dhe jashtë vendit, sot, në Shkollën tonë, u mbajtën dy punëtori me nxënësit e klasave të njëmbëdhjeta dhe dymbëdhjeta të cilat u realizuan nga ACT – American College of Thessaloniki. Temat e këtyre punëtorive ishin: - Creating Apps using App Inventor, - Promoting and Advertising through Social ... Read More »