Tuesday, 19 February, 2019

Daily Archives: February 6, 2017

Të mësohemi si të kursejmë!

IMG_2533

Te klasat e treta prenzent ishte zëvendës drejtori për financa, investime dhe risk (TI) në Trustin Pensional z. Vërshim Hatipi. Z.Hatipi  informoi nxënësit rreth rrjedhës së punës në trustin pensional. Biseda zgjoi interesim te nxënësit dhe bëri që ata të kishin një varg pyetjesh lidhur me këtë profesion. Z.Vërshimi sqaroi informata të shumëta për trustin pensional, moshën e atyre që ... Read More »