Tuesday, 19 February, 2019

Daily Archives: December 16, 2016

“Konstruktivizmi në mësimdhënie, tregues i shkollës Mileniumi i Tretë”

img_5331-1.jpg

Me këtë fjali e fillon seancën për Teoritë Konstruktiviste profesori e bashkëpunëtori i shkollës sonë, Dr. Xhavit Rexhaj në punëtorinë që u mbajt sot për zhvillim profesional të mësimdhënësve.  Profesori Xhavit shpalosi përvojen e tij shumëvjeçare nga fusha e teorisë së mësimdhënies dhe si rrjedhojë e hulumtimit të vet në SHBA për tezën e doktoraturës. Ai tregoi shumë shembuj të ... Read More »