Monday, 22 October, 2018

Daily Archives: October 31, 2016

Udhëtimet me klasën me autorizimin  e prindërve

f1.

Ne, fëmijët kemi shumë dëshirë të udhëtojmë dhe të vizitojmë vende të ndryshme. Këto udhëtime i bëjmë me prindërit ose të afërmit tanë. Por, neve na pëlqejnë shumë edhe udhëtimet me klasën dhe për të udhëtuar bashkë, pa prindërit, ne duhet të marrim autorizimin e prindërve. Prindërit me marrëveshje e autorizojnë mbikëqyrjen e fëmijëve të tyre për ditë të caktuara ... Read More »

Të jesh në këpucët e tjetrit

IMG_3538

Data 21.10.2016 ishte e veçantë për klasat e katërta dhe të pesta të shkollës sonë. Ata panë ekspozitën “Pa drita” në Muzeun e Kosovës. Ishte ekspozitë ku fëmijët preknin eksponatet për t’i “parë”, pasi që ato ishin të ekspozuara në një hapësirë të errët. Ekspozita i dedikohej personave të verbër dhe kishte për qëllim t’i bëjë njerëzit të ndjejnë se ... Read More »

Shpërfaqje e talentit, kreativitetit dhe punës grupore në Mësimin e Bazuar në Projekte

IMG_6361

Hulumtim, organizim në grupe, shpërfaqje e ideve për tema ndërlëndore, të gërshetuara natyrshëm e bukur, sipas dëshirave të nxënësve. Një javë ndryshe, javë në të cilën nxënësit në grupe i udhëheq koordinatori i grupit dhe ndan detyrat sipas marrëveshjes. Nxënësit me zell dhe vullnet për të qenë sa më të suksesshëm garojnë për produktet finale. Në fund, puna e tyre ... Read More »