Tuesday, 19 February, 2019

Daily Archives: March 18, 2016

TED talks – ideas worth spreading

05-IMG_0212

Ted është një platformë online për prezantimin e ideve. Ted çdo ditë shpërndanë mijëra ide përmes prezantimeve me tema të ndryshme, duke filluar nga shkenca e deri te çështjet e bizneseve të ndryshme. Nxënësit e shkollës Mileniumi i Tretë krijuan Ted konferencën në klasë. Niveli Advanced i gjimnazit dhe Post Advanced (klasa e tetë dhe nëntë) prezantuan tema të ndyshme. Disa nga temat ... Read More »