Tuesday, 19 February, 2019

Daily Archives: January 26, 2016

Veshjet-udhëtimi i tyre në kohë, nga tradicionalja në moderne

Të gjithë ne kemi një stil unik që na dallon nga të tjerët. Mënyra e veshjes tonë dallonë nga paraardhësit tanë. Në kohët e mëhershme njerëzit nuk kanë pasur kushte të mira ekonomike, dhe është dashur të vishen me lëkurë të kafshëve. Por me zhvillimin njerëzorë edhe kushtet kanë filluar të përmirësohen, bashkë me kushte edhe veshja e njeriut ka ... Read More »