Tuesday, 19 February, 2019

Daily Archives: March 13, 2015

Aktivitetet në shkollën “Mileniumi i Tretë” realizohen edhe me prindër

f6

Në kuadër të temës “Konventa për të drejtat e fëmijëve” në lëndën edukatë qytetare, sot në shkollën “ Mileniumi i Tretë” janë realizuar aktivitete me nxënësit e klasës së VI nga prindi Veton Sylhasi. Falenderojmë prindin në fjalë për kontributin e dhënë. Aktivitetet e tilla të realizuara nga prindërit janë shumë atraktive dhe të mirëseardhura për nxënësit tanë. Read More »