Tuesday, 19 February, 2019

Daily Archives: February 11, 2015

Emails to pen friends

IMG_8371

5th grade students learned how to write an e-mail to their new pen friends during our English classes. After writing their first drafts in class, we went to the computer lab and the students wrote their emails in Edmodo. Afterwards they also played games which help them improve their English. Read More »

Sigurt në shkollë, në shtëpi dhe me shokë

sig1

Secili fëmijë duhet ta gëzojë të drejtën që të rritet dhe të zhvillohet në mjedis të sigurt dhe të qetë. Fëmijët dallojnë nga njëri – tjetri në bazë të gjuhës që flasin, pamjes fizike, gjinisë, racës, aftësive dhe shkathtësive. Me këto fjalë, prindja e klasës II/2, znj. Arta Shala – Visoka, e filloi ligjeratën në klasat e dyta. Znj, Arta, ... Read More »