Wednesday, 17 July, 2019

Daily Archives: December 12, 2014

Kontrolli shëndetësor vullnetar dhe i pakursyer

Duke pasur parasysh rëndësinë e shëndetit të nxënësve të shkollës sonë, menaxhmenti i shkollës përveç angazhimit të vazhdueshëm në fushën e infermierisë me infermieren e angazhuar nga shkolla, znj, Fexhrie Shehu, çdo vit organizon kontrollin sistematik të nxënësve, me qëllim të përcjelljes sa më të mirë të shëndetit të fëmijëve. Kjo përkujdesje dhe këto këshilla lidhen me parimet e humanitetit, ... Read More »

Aktivitete për data të rëndësishme ndërkombëtare

DSC_6927

Në kuadër të aktiviteteve jashtëmësimore, më 3 dhjetor, për nder të Ditës Ndërkombëtare të Personave me nevoja të veçanta dhe më 10 dhjetor, për nder të Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut u bë një lidhje e natyrshme në lëndët: Edukatë qytetare, Art Figurativ, Muzikë dhe Gjuhë Shqipe. Për realizimin sa më të mirë dhe qëllimin e këtyre aktiviteteve, ... Read More »

Plan i orës mësimore

SHOES

Fusha e kurrikulës / Lënda: Letërsi- Analizë dhe interpretim poezie /Gjuhë shqipe   Shkalla e kurrikulës 3/ Klasa VII Tema: Pazari i këpucarit Mjetet e punës: Libri Gjuha Shqipe 7, ALBAS fq.65-66). Përdorimi i teknologjisë informative: film i shkurtër- My Shoes Kontributi në kompetencat kryesore: Kompetenca personale (individ i shëndoshë) Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit (komunikues efektiv) Fjalët kyçe: ... Read More »