Sunday, 26 May, 2019

Daily Archives: November 2, 2014

Gjatë kësaj jave në shkollën tonë u mbajt Java e Mësimit të Bazuar në Projekte

MBP

Të gjithë nxënësit e shkollës që nga më të vegjlit e deri te maturantët ishin të përfshirë në tema të ndryshme. Gjatë tërë javës ata treguan interesim dhe me shumë dëshirë e të entuziazmuar realizuan kërkesat e mësimdhënësve. Disa duke hulumtuar, disa duke lexuar e shkruar, të tjerë duke vizatuar e disa të tjerë duke gëlqerosur e ngjyrosur edhe muret ... Read More »