Wednesday, 17 January, 2018

Author Archives: Valmir Sadiku

Zemra – Ngrohtësia e familjes nuk krahasohet me asnjë ndjenjë në botë

5

Ngrohtësia e familjes nuk krahasohet me asnjë ndjenjë në botë. Të gjithë anëtarët e saj janë qirinj që së bashku  ngrohin shpirtin. Andaj në klasën V-1 ishte e pranishme Znjsh. Linda Kajtazi, halla e shoqes së klasës- Marenës. Pasi që Znjsh. Linda është me profesion interniste dhe endokrinologe, ajo mbajti një ligjëratë për zemrën dhe funksionin e saj. Nga ligjërata ... Read More »

Gjykatësi na rrëfen për gjykatën

2

Gjykata dhe funksioni i saj Në kuadër të projekteve modulare “Familja mes nesh”, u mbajt një ligjëratë me  interes për nxënësit e klasës V/1. Babai i Leas, z. Driton Muharremi,  me profesion jurist dhe me përvojën shumëvjeçare të gjykatësit, mbajti një ligjëratë shumë të rëndësishme për Gjykatën dhe funksionin e saj. Fëmijët ishin shumë kureshtarë për temën e shtjelluar, andaj ... Read More »

Prezantimet e mësimdhënësve në Departamente

5

Në kuadër të Planit Individual për Zhvillim Profesional, mësimdhënësit promovojnë prezantime profesionale një herë në muaj, në takimet e departamenteve, tema me interes për avancimin e mësimdhënies duke shkëmbyer forma të ndryshme të hulumtimeve personale. Teacher Lisjeta shpërfaqi para mësimdhënëseve të gjuhëve të huaja një prezantim për rolin dhe parimet e aktiviteteve të nxemjes (warm-up activities) dhe paraqiti shembuj të ... Read More »

Vizitojmë dhe argëtohemi

2

Në kuadër të temës “Profesionet” nxënësit e klasës I-1 realizuan një vizitë në atelen e znj.Blerta Surroi. Gjatë kësaj vizite ata patën mundësin të informohen rreth profesionit të piktorit-artistit, ti shohin nga afër punimet e realizuara nga vet artistja Surroi. Nxënësit u argëtuan dhe e shijuan cdo moment të kësaj kohe duke vizatuar dhe duke shprehur talentin e tyre.  Klasa ... Read More »

Demonstrimi i parimeve Inxhinierike

33

Duke ndërtuar struktura të ndryshme, nxënësit e klasave të pesta demonstrojnë parimet inxhinierike. Përmes kësaj sfide nxënësit mësuan për: Strukturat inxhinierike Dizajnimet dhe ridizajnimet inxhinierike Si inxhinieria mund të ndihmojë ne zgjidhjen e problemeve të ndryshme Puna në grupe dhe zgjidhja e problemeve të ndryshme Read More »

Vizitë mësimore në Prekaz dhe Trepçë

13

Aktivitetet jashtëkurrikulare ndihmojnë shumë në mësimdhënien dhe të nxënit, bazuar në arritjen e kompetencave. Në kuadër të këtyre aktiviteteve, nxënësit e klasës IX – 1 dhe IX-2 bënë një vizitë në Kompleksin Memorial “Adem Jashari” në Prekaz, në simbolin e sakrificës së popullit shqiptar për liri dhe pavarësi. Më pas nxënësit vizituan Muzeun e Kristaleve “Trepça”, muze me vlera të ... Read More »

Libri është i pavdekshëm

6

“Libri është i pavdekshëm”, janë fjalët e Z. Agim Gjakova- gjyshit të shokut tonë të klasës- Benit. Si një shkrimtar i rreth 30 veprave, ai me shumë entuziazëm vizitoi klasën V/1, ku foli për jetën, veprën e tij , për mënyrën se si shkruhen librat dhe rëndësinë e librit për jetën tonë. Ai foli edhe për vështirësitë jetësore që i ... Read More »