Friday, 21 September, 2018

Author Archives: Valmir Sadiku

Prezantimet e mësimdhënësve në Departamente

5

Në kuadër të Planit Individual për Zhvillim Profesional, mësimdhënësit promovojnë prezantime profesionale një herë në muaj, në takimet e departamenteve, tema me interes për avancimin e mësimdhënies duke shkëmbyer forma të ndryshme të hulumtimeve personale. Teacher Lisjeta shpërfaqi para mësimdhënëseve të gjuhëve të huaja një prezantim për rolin dhe parimet e aktiviteteve të nxemjes (warm-up activities) dhe paraqiti shembuj të ... Read More »

Vizitojmë dhe argëtohemi

2

Në kuadër të temës “Profesionet” nxënësit e klasës I-1 realizuan një vizitë në atelen e znj.Blerta Surroi. Gjatë kësaj vizite ata patën mundësin të informohen rreth profesionit të piktorit-artistit, ti shohin nga afër punimet e realizuara nga vet artistja Surroi. Nxënësit u argëtuan dhe e shijuan cdo moment të kësaj kohe duke vizatuar dhe duke shprehur talentin e tyre.  Klasa ... Read More »

Demonstrimi i parimeve Inxhinierike

33

Duke ndërtuar struktura të ndryshme, nxënësit e klasave të pesta demonstrojnë parimet inxhinierike. Përmes kësaj sfide nxënësit mësuan për: Strukturat inxhinierike Dizajnimet dhe ridizajnimet inxhinierike Si inxhinieria mund të ndihmojë ne zgjidhjen e problemeve të ndryshme Puna në grupe dhe zgjidhja e problemeve të ndryshme Read More »

Vizitë mësimore në Prekaz dhe Trepçë

13

Aktivitetet jashtëkurrikulare ndihmojnë shumë në mësimdhënien dhe të nxënit, bazuar në arritjen e kompetencave. Në kuadër të këtyre aktiviteteve, nxënësit e klasës IX – 1 dhe IX-2 bënë një vizitë në Kompleksin Memorial “Adem Jashari” në Prekaz, në simbolin e sakrificës së popullit shqiptar për liri dhe pavarësi. Më pas nxënësit vizituan Muzeun e Kristaleve “Trepça”, muze me vlera të ... Read More »

Libri është i pavdekshëm

6

“Libri është i pavdekshëm”, janë fjalët e Z. Agim Gjakova- gjyshit të shokut tonë të klasës- Benit. Si një shkrimtar i rreth 30 veprave, ai me shumë entuziazëm vizitoi klasën V/1, ku foli për jetën, veprën e tij , për mënyrën se si shkruhen librat dhe rëndësinë e librit për jetën tonë. Ai foli edhe për vështirësitë jetësore që i ... Read More »

Vjeshta në mesin tonë 

l2

Në kuadër të temës mujore ” Vjeshta”, prindja e shkollës Blerta Surroi punoi pemën me gjethe së bashku me nxënësit e klasës I-1. Gjatë këtij aktiviteti nxënësit u kënaqen shumë dhe shijuan stinën e vjeshtës.   Falënderojmë Blertën për kontributin e dhënë për klasën tonë Read More »

Vizitë në Kuvendin e Kosovës

Në kuadër të vizitave të parapara në lëndët Histori dhe Sociologji, nxënësit e kl.XII 2 vizituan Kuvendin e Kosovës ku u njohën nga afër me sistemin parlamentar të qeverisjes në Kosovë. Shoqëruesi në sallën e Kuvendit të Kosovës i shpjegoi nxënësve, në mënyrë të hollësishme, rolin e parlamentin si bartës i pushtetit legjislativ. Shpjegimi ngjalli kureshtje të madhe tek nxënësit ... Read More »